आगामी २२ जुलाई मा लाग्ने सुर्य ग्रहण केवल संसार को उत्तरी भाग मा देखिन्छ !
हामी दक्षिण भेगमा बस्नेले न देखिने हुदा “ग्रहण देख्दा मात्र दोष लाग्ने” भएकाले हामीलाई कुनै दोष लग्दैन !

शान्तिराम ढकाल

Leave a Reply

Your email address will not be published.