BASA in partnership with Australian Refugee Association is delivering Settlement Grant Program (SGP) service to all the Bhutanese who are exited from IHSS (Integrated Humanitarian Settlement Service) program. This program will target Bhutanese humanitarian entrants to help them settle in the wider Australian community through the provision of casework, referrals and information sessions.

The program is intended to make SGP eligible Bhutanese clients self-reliant, interactive with wider community, support the community development and also provide a platform to advocate for their needs.
It will be operated from ARA’s head office in Underdale.

BASA SGP staff will also be available for any consultation relating the Bhutanese Community issues.

List of Services

 • Case Work, Case management and Referrals
 • Information Sessions
 • Community capacity building
 • Leadership Training
 • Cultural Awareness
 • Advocacy
 • Referrals to Financial Counselors
 • Home Visits
 • Referrals to Family Support Program
 • Housing and accommodation
 • Assistance with filling application forms
 • Driving Education Program
 • Newsletters
 • Opportunities for Volunteers

बासाको SGP कार्यक्रम

IHSS बाट सहयोग पाउन छाडेका भुटानीलाई BASA ले अस्ट्रेलियन रिफुजी एशोसीएसन (ARA) को सहयोगमा, बसोबासको निम्ति सहयोग कार्यक्रम SGP सेवा दिँदैछ । यसले अस्ट्रेलियमा नयाँ आइपुगेका भूटानीहरुलाई बृहत अस्ट्रेलियन समाजमा घुलमिल तथा समाहित हुनका लागि केसवर्क, सिफारिस र आवश्यक सुचना दिएर सहयोग पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ ।

यस कार्यक्रमले SGP सेवा पाउन योग्य भुटानीहरुलाई स्वावलम्बी, सामाजिक छलफलमा सहभागी हुनसक्ने, समाजको विकासका लागि सहयोग र व्यक्तिगत आवश्यकताहरुबारे बोल्ने ठाउँ प्रदान गर्ने प्रयत्न गर्ने छ । यो ARA को अन्डरडेल कार्यलयबाट सञ्चालन हुनेछ ।

SGP अन्तरगत ARA मा कार्यरत भूटानी कर्मचारी भुटानी समाजको कुनै पनि विषयमा छलफल गर्न उपलब्ध हुनेछन् ।

उपलब्ध सेवाहरु

 • केसवर्क, केस व्यवस्थापन र सिफारिसहरु
 • सुचना कक्षाहरु – समुदायिक क्षमता विकास
 • नेतृत्व विकास तालिम
 • सांकृतिक सचेनता
 • वकालत
 • आर्थिक सल्लाहकारकोमा सिफारिस
 • परिवार सहयोग कार्यक्रममा सिफारिस
 • घर बसोवासको व्यवस्थामा सयोग
 • फर्महरु भर्न मद्दत गर्ने
 • ड्राइभिङ शिक्षा कार्यक्रम

For More Information Please Contact our SGP Staffs

Bikram Adhikari
bikram.adhikari@ausref.net
Ph: (08) 8161 3332
Fax: (08) 8354 2953

Sushil Niroula
sushil.niroula@ausref.net
Ph: (08) 8161 3333
Fax: (08) 8354 2953

Leave a Reply

Your email address will not be published.