आदर्णीय अदिलयदमा बासी भुटानी जनसभा, तपाईंले जुनैपनि काम गर्दै रहनु भएको होस्, फेक्ट्री मा होस् या अफिस मा होस्, चहे अङ्गुर तिप्दा होस् या मेसिन…